Полезни връзки

 
Специализиран сайт за образование
Специализиран сайт за учители
Общообразователен интернет портал - основен възел в "българската национална мрежа от знания"

Потребителски вход

Основно училище „Максим Горки” в град Левски,(ул. Васил Априлов" № 50), област Плевен е общинско училище за ученици от първи до осми клас. В него се обучават около 350 ученици в самостоятелни (несляти) паралелки.  
Наред със задължителната подготовка, училището предлага на учениците обучение по интереси в областта на информационните технологии, чуждите езици - английски и немски, математиката, гражданското образование, музикално-сценичното изкуство, спорта и други. Тази подготовка осигурява добра реализация на възпитаниците му при продължаване на образованието в профилирани и други училища.  

На 08.02.2017г. в гр. Плевен се проведе Областен кръг на Национална олимпиада по математика. Сред участниците беше Светослава Десиславова Савова, ученичка от 4. б клас с преподавател г-жа Снежанка Георгиева

За наша радост и гордост е новината, че Светослава е сред първите десет най-добри математици-четвъртокласници в област Плевен. С това успешно приключва участието си в Националната олимпиада по математика.

Поздравления за всички участници в Коледното математическо състезание, проведено на 10.12.2016г. в ОУ "Максим Горки", гр. Левски. Състезанието е организирано от Съюза но математиците в България секция Плевен - Център. А ето и най-добре представилите се ученици от гр. Левски:

1място

Николай Христов Христов - 2 клас, ОУ "М. Горки"

Иван Николаев Иванов - 6 клас, ОУ "М. Горки"

2 място

Симона Стефанова Стефанова . 1 клас, СУ "Кр. Попов"

3 място

Лиана Кирилова Понамаренкова  и Магдалена Красимирова Митева - 1 клас, ОУ "М. Горки"
 

Страници