Полезни връзки

 
Специализиран сайт за образование
Специализиран сайт за учители
Общообразователен интернет портал - основен възел в "българската национална мрежа от знания"

Потребителски вход

Основно училище „Максим Горки” в град Левски,(ул. Васил Априлов" № 50), област Плевен е общинско училище за ученици от първи до осми клас. В него се обучават около 350 ученици в самостоятелни (несляти) паралелки.  
Наред със задължителната подготовка, училището предлага на учениците обучение по интереси в областта на информационните технологии, чуждите езици - английски и немски, математиката, гражданското образование, музикално-сценичното изкуство, спорта и други. Тази подготовка осигурява добра реализация на възпитаниците му при продължаване на образованието в профилирани и други училища.  

Поздравления за всички участници във Великденското математическо състезание, проведено на 22.04.2017г. в ОУ "Максим Горки", гр. Левски. Състезанието е организирано от Съюза но математиците в България секция Плевен - Център. А ето и най-добре представилите се ученици от гр. Левски:

1място

Иван Даниелов Кирков – 6 клас, ОУ „М. Горки“

2 място

Николай Христов Христов - 2 клас, ОУ "М. Горки"

Иван Николаев Иванов - 6 клас, ОУ "М. Горки"

3 място

Тони Евгениев Ангелов - 2 клас, ОУ "М. Горки"

Ивиана Юри Иванова - 3 клас, ОУ "М. Горки"

По повод 2 април – Международен ден на детската книга, и във връзка с работата по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания,умения и компетентности (Твоят час)“  ОУ «Максим Горки» организира състезание по български език и литература за ученици от 5-ти и 6-ти клас  под надслов «Няма по-хубави приказки от тия, които създава самият живот». Събитието се състоя на 31.03.2017 г. в сградата на ОУ «М.

Основно училище «Максим Горки» отбеляза своя патронен празик на 28.03.2017г. с вълнуващо театрално представление на сцената на НЧ «Г.Парцалев» в града. На постановката присъстваха ученици, родители, приятели, граждани, бивши възпитаници и преподаватели в училището, директори на други училища в града. Специални гости на празника бяха заместник - кмета на Община Левски - Кольо Домиников, председателят на Общинския съвет – Дочко Дочев, Петя Чолакова - главен експерт «Образование» в града.

Страници