Полезни връзки

 
Специализиран сайт за образование
Специализиран сайт за учители
Общообразователен интернет портал - основен възел в "българската национална мрежа от знания"

Потребителски вход

Основно училище „Максим Горки” в град Левски,(ул. Васил Априлов" № 50), област Плевен е общинско училище за ученици от първи до осми клас. В него се обучават около 350 ученици в самостоятелни (несляти) паралелки.  
Наред със задължителната подготовка, училището предлага на учениците обучение по интереси в областта на информационните технологии, чуждите езици - английски и немски, математиката, гражданското образование, музикално-сценичното изкуство, спорта и други. Тази подготовка осигурява добра реализация на възпитаниците му при продължаване на образованието в профилирани и други училища.  

ОУ «Максим Горки»  и клуб «Заедно по пътя към успеха- готов съм за НВО по БЕЛ» по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове организира състезание по български език и литература за ученици от

На 04.05.2017г. в Плевен се проведе регионалното състезание на МПО „Млад огнеборец“ с участието на победителите от общинските състезания. Община Левски се представи с отбора-победител от ОУ „Максим Горки“. За четвърта поредна година учениците от ОУ „Максим Горки“ завоюваха първо място на регионалното състезание и право да представят област Плевен на XVII-то републиканското състезание.
Пожелаваме успешно представяне на МПО „Млад огнеборец“ към ОУ „Максим Горки“ – Левски и на техните ръководители – пожарникар Г. Христов и педагог Хр. Борисов!

За поредна година се проведе единственото Национално състезание по информационни технологии за ученици от I до IV клас „ИТ Знайко“ в зимния курорт Пампорово от 28 – 30 април, организирано от Сдружение „Образование и технологии“, представлявано от доц. Румяна Папанчева и доц. Красимирова Димитрова.

Състезанието се провежда в три кръга, като до националния кръг достигат най-добрите участници от цяла България. Участие в състезанието взеха ученици от София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Благоевград, Разград, Казанлък, Берковица, Габрово, Хасково и др.

Страници