Основно училище „Максим Горки” в град Левски,(ул. Васил Априлов" № 50), област Плевен е общинско училище за ученици от първи до седми клас. В него се обучават около 350 ученици в самостоятелни (несляти) паралелки.  
Наред със задължителната подготовка, училището предлага на учениците обучение по интереси в областта на информационните технологии, чуждите езици - английски и немски, математиката, гражданското образование, музикално-сценичното изкуство, спорта и други. Тази подготовка осигурява добра реализация на възпитаниците му при продължаване на образованието в профилирани и други училища.  

На 22.04.2023г. в ОУ „М. Горки“ гр. Левски, за  поредна година  се проведе Великденско математическо състезание. За община Левски то се организирано от Съюза но математиците в България секция Плевен - Център. Състезанието се провежда в много български градове вече над 20 години. В него участие взеха 50 ученици от община Левски.

 

Страници