Основно училище „Максим Горки” в град Левски,(ул. Васил Априлов" № 50), област Плевен е общинско училище за ученици от първи до седми клас. В него се обучават около 350 ученици в самостоятелни (несляти) паралелки.  
Наред със задължителната подготовка, училището предлага на учениците обучение по интереси в областта на информационните технологии, английски език, математиката, гражданското образование, музикално-сценичното изкуство, спорта и други. Тази подготовка осигурява добра реализация на възпитаниците му при продължаване на образованието в профилирани и други училища.  

График

на изпитите

за определяне на годишна оценка

по учебни предмети за ученици,

обучаващи се в самостоятелна форма на обучение

в ОУ “М. Горки” – Левски

за учебната 2023/2024г.

 

 

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Чрез нея група учители от ОУ „Максим Горки“, гр. Левски, почерпиха от опита на своите европейски колеги относно възможностите, които предлага STEAM обучението. Курсът STEM/STEAM образование - нови граници за иновативни училща, проведен в Соверато, Италия, обогати представите  и направи по-самоуверени и преподавателите,  и ръководството, и учениците в училището.

STEM и STEAM – каква е разликата?

Очакване, вълнения, емоции, овладяване на трудните задачи, та дори и малко детски сълзи преживяха децата, които участваха в тазгодишното Национално Коледно математическо състезание под егидата на СМБ.
По традиция то се проведе в цялата страна на 10.12. от 10:00 и в него участваха и ученици от първи до седми  клас от ОУ „М. Горки“.

Страници