Полезни връзки

 
Специализиран сайт за образование
Специализиран сайт за учители
Общообразователен интернет портал - основен възел в "българската национална мрежа от знания"

Потребителски вход

Основно училище „Максим Горки” в град Левски,(ул. Васил Априлов" № 50), област Плевен е общинско училище за ученици от първи до осми клас. В него се обучават около 350 ученици в самостоятелни (несляти) паралелки.  
Наред със задължителната подготовка, училището предлага на учениците обучение по интереси в областта на информационните технологии, чуждите езици - английски и немски, математиката, гражданското образование, музикално-сценичното изкуство, спорта и други. Тази подготовка осигурява добра реализация на възпитаниците му при продължаване на образованието в профилирани и други училища.  

Основно училище „Максим Горки” гр. Левски е определено за ЦЕНТЪР ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ /първи етап/ на ученици кандидатстващи след 7 клас в училища от област Плевен за учебната 2017-2018г.

    

Работно време на центъра:

16.06.2017г. /петък/              800 - 1800

17.06.2017г. /събота/            800 - 1400

19.06.2017г. /понеделник/    800 - 1800

20.06.2017г. /вторник/               800 - 1800

1.        Математика– ЗУЧ (V клас) и ЗП (II, VII и VІII клас) – 05.06.2017 г. – писмен с начало 9.00 часа, (времетраене II клас - 1 астрономически час, времетраене V, VII и VIII – 2 астрономически часа)

Страници