Полезни връзки

 
Специализиран сайт за образование
Специализиран сайт за учители
Общообразователен интернет портал - основен възел в "българската национална мрежа от знания"

Потребителски вход

Основно училище „Максим Горки” в град Левски,(ул. Васил Априлов" № 50), област Плевен е общинско училище за ученици от първи до осми клас. В него се обучават около 350 ученици в самостоятелни (несляти) паралелки.  
Наред със задължителната подготовка, училището предлага на учениците обучение по интереси в областта на информационните технологии, чуждите езици - английски и немски, математиката, гражданското образование, музикално-сценичното изкуство, спорта и други. Тази подготовка осигурява добра реализация на възпитаниците му при продължаване на образованието в профилирани и други училища.  

„Хубава е всяка нова песен,

най-простата дори.

Най-трудният урок

изглежда лесен

с приятели добри.“

С песни, усмивки и много настроение започна новата учебна година в ОУ „Максим Горки“, гр. Левски. Под звуците на химна на Република България, Венцислав Георгиев ученик от VI „б“ клас – избран за представител на област Плевен в Съвета на децата към ДАЗД, издигна националния флаг.

НЕ ПОДГОТВЯЙТЕ ПЪТЯ ЗА ДЕТЕТО, ПОДГОТВЕТЕ ДЕТЕТО ЗА ПЪТЯ И ГО ОСТАВЕТЕ ДА ВЪРВИ САМО!

 

Самостоятелно дете е това, което има стремеж за развитие и използване на собствените сили за взаимодействие със света. Притежава висока самооценка и положителна себепредстава, доверие в себе си , потребност от успех. Лесно се приспособява, т.е адаптира.

ЗАПОВЕД

                                                      

            На основание чл. 259, ал.1, чл.118, ал.6, т.3 от ЗПУО във връзка с чл. 38, ал.1, т. 1, ал., чл. 40-43 от Наредба №11/01.09.2016 за оценяване на резултатите та учениците, Наредба № 3/15.04.2013г. за системата на оценяване и чл. 22, ал.1 т.3 от Вътрешни правила за организация на работната заплата в ОУ „М. Горки” – гр. Левски

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

Страници