Полезни връзки

 
Специализиран сайт за образование
Специализиран сайт за учители
Общообразователен интернет портал - основен възел в "българската национална мрежа от знания"

Потребителски вход

ЗАПОВЕД

                                                      

            На основание чл. 259, ал.1, чл.118, ал.6, т.3 от ЗПУО във връзка с чл. 38, ал.1, т. 1, ал., чл. 40-43 от Наредба №11/01.09.2016 за оценяване на резултатите та учениците, Наредба № 3/15.04.2013г. за системата на оценяване и чл. 22, ал.1 т.3 от Вътрешни правила за организация на работната заплата в ОУ „М. Горки” – гр. Левски

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

На 22 март учениците от групата „В света на английският език” към ОУ „М. Горки” по проект „Твоят час” и съвместно с родители, направиха едно виртуално пътуване  из някои от страните в  християнския свят.  С голям интерес  се запознаха с  традиции за празнуване на този християнски празник в различните държави. В края на занятието бяха изготвени 3 табла с някои от най-интересните традиции. Учениците нарисуваха и своето великденско яйце. Всичко това беше изложено  в коридорите на училището за да могат повече техни съученици да се докоснат до магията на този светъл християнски празник.

Поздравления за всички участници във Великденското математическо състезание, проведено на 21.04.2018г. в ОУ "Максим Горки", гр. Левски. Състезанието е организирано от Съюза но математиците в България секция Плевен - Център. А ето и най-добре представилите се ученици от гр. Левски:

1място

Светослава Десиславова Савова – 5 клас, ОУ „М. Горки“

2 място

Иван Николаев Иванов – 7 клас, ОУ "М. Горки"

Деян Валентинов Спасов – 3 клас, ОУ "М. Горки"

Цветелина Георгиева Миленова – 3 клас, ОУ "М. Горки"

За трета поредна година, учениците, изучаващи английски език в ОУ „Максим Горки“ – гр.Левски участваха в  международното състезание по английски език HIPPO „Английски без граници“ , в което България взема участие за пети път. Състезанието се организира от италианската фирма Global Input и GLOBAL HIPPO ASSOCIATION, а координатор за България е Пиърсън – Лонгман.

Страници