УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ „ДА ПРОМЕНИМ ЗАЕДНО СВЕТА” КЪМ ОУ „М. ГОРКИ” ПРИЗОВАВАТ ВСИЧКИ ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИ ОТ НАШИЯ ГРАД ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ЗАЛЕСЯВАНЕТО НА УЧИЛИЩНИЯ НИ ДВОР.
 
На 14.11.2012г., като част от инициативата Световна седмица по предприемачество, учителите от ОУ "Максим Горки" осъществиха серия от открити занятия, с което популяризираха работата по предприемачество сред свои колеги в община Левски.
Ето какво споделиха учители и родители:
Камелия Григорова:
IMGP1237.JPG„Учениците от II- а  клас проведоха открит урок по предприемачество на тема "Нашето семейство".На него бяха поканени родители, доброволци консултанти и гости. Децата показаха своите знания за това що е то семейство,как всеки прави своя дом уютен и приветлив, как всички заедно можем да направим своя квартал и град по-добро място за живеене. С гордост разказаха за своите семейства, за професиите на родителите си, за домашните си занимания и задължения. С интерес изслушаха разказа на г-н Здравко Дафинов -  зам. кмет на община Левски и доброволец консултант по предприемачество за неговото семейство и неговата работа. Всички активно участваха в различните дейности. Накрая, като награда за добре свършената работа, децата бяха почерпени с лакомства осигурени от техните родители.”

От учебната 2012/ 2013 година в ОУ „М. Горки”, гр. Левски започна обучение по предприемачество в начален курс. Образователната програма е разработена от Джуниър Ачийвмънт България и провокира учениците да творят, да мислят критично, да решават проблеми и да са инициативни- умения, необходими за изграждането на бъдещи лидери и активни граждани.

ПЕШЕХОДЦИ ПРЕСИЧАТ
На 28.Х.2012 г. в двора на ОУ „М. Горки“, с І и ІІ клас беше проведен урок по БДП с практическа насоченост и следните учебни задачи:
·         Децата да именуват видовете пешеходни пътеки, като безопасно място за пресичане.
·         Да обяснят грешки на пешеходците при пресичане.
·         Да покажат безопасно пресичане.

Страници