От 19 май до 24 май 2019 година се проведе планирана мобилност по Проект № 2018-1-DЕ03-КА229-047132_6 по Програма на Европейския съюз „Еразъм +“  в гр. Реда, Полша на тема „Уникални ноти на една и съща песен“. В мобилността взеха участие г-жа Валентина Иванова, г-жа Теменужка Янева и учениците от пети и шести клас - Боряна Венциславова, Ан – Никол Недкова, Божидара Данова и Венцислав Венциславов.

Страници