Вие сте тук

Начало » Документация ЗОП

Документация ЗОП

Утвърдил: Д. Георгиева

                                     Директор на ОУ „М. Горки"

                                     гр. Левски          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ
 
ЗА
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
 
"Приготвяне и доставка на готова храна за закуска за учениците от 1 - 4 клас и обяд за учениците от 1 - 8 клас от ОУ "Максим Горки" гр.Левски по обособени позиции:позиция № 1 "Приготвяне и доставка на готова храна за закуска за учениците от 1 - 4 клас" и позиция №2"Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от 1 - 8 клас от ОУ "Максим Горки" гр.Левски"
 
2012 г.