Вие сте тук

Начало » График на изпитите за определяне на годишна оценка за ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение

График на изпитите за определяне на годишна оценка за ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение

График

на изпитите

за определяне на годишна оценка

по учебни предмети за ученици,

обучаващи се в самостоятелна форма на обучение

в ОУ “М. Горки” – Левски

за учебната 2023/2024г.

 

 

 1. Физическо възпитание и спорт- ИУЧ (VI и VII клас) – 22.01.2024г. с начало 14.00 часа –практически (времетраене до 2 астрономически часа), физкултурен салон

 

 1. Музика – ИУЧ (VI и VII клас) – 23.01.2024г. с начало 14.00, писмен (времетраене – до 45 минути), практически (продължителност – до 75 минути), стая №7

 

 1. Изобразително изкуство– ИУЧ ((VI и VII клас) – 24.01.2024г. с начало 14.00, писмен (времетраене – до 45 минути), практически (продължителност – до 75 минути) – стая № 12

 

 1. Изобразително изкуство– ЗУЧ (VI и VII клас) – 25.01.2024г. с начало 14.00 часа  писмен (времетраене – до 45 минути), практически (продължителност – до 75 минути), стая №12

 

 1. История и цивилизации – ЗУЧ (VI и VII клас) – 26.01.2024г. с начало 14.00 часаписмен, (времетраене – 2 астрономически часа), стая №12

 

 1. География и икономика – ЗУЧ (VI и VII клас) – 29.01.2024г. с начало 14.00 часаписмен, (времетраене – 2 часа), стая № 12

 

 1. Човекът и природата – ЗУЧ (VI клас) – 30.01.2024г. с начало 14.00 часаписмен (времетраене – 2 астрономически часа), стая №12

 

 1. Биология и здравно образование – ЗУЧ (VII клас) – 31.01.2024г. с начало 14.00 часаписмен (времетраене – 2 астрономически часа), стая №12

 

 1. Компютърно моделиране и информационни технологии– ЗУЧ (VI и VII клас) – 01.02.2024г. с начало 14.00, писмен (времетраене – до 45 минути), практически (продължителност – до 75 минути), стая № 11

 

 1. Физическо възпитание и спорт- ЗУЧ (VI и VII клас) – 02.02.2024г. с начало 14.00 часа –практически (времетраене до 2 астрономически часа), физкултурен салон

 

 1. Технологии и предприемачество ЗУЧ (VI и VII клас) – 07.02.2024г. с начало 14.00часа, писмен (времетраене – до 45 минути), практически (продължителност – до 75 минути)  стая №12

 

 1. Български език и литература – ЗУЧ (VI и VII клас) – 08.02.2024г. с начало 14.00 часа – писмен, (времетраене – 2 астрономически часа)  стая № 12

 

 1. Математика– ЗУЧ (VI и VII клас) – 09.02.2024г. с начало 14.00  часаписмен  (времетраене  – 2 астрономически часа), стая № 12

 

 1. Музика – ЗУЧ (VI и VII клас) – 12.02.2024г. с начало 14.00, писмен (времетраене – до 45 минути), практически (продължителност – 75 минути)стая №7

 

 1. Химия е опазване на околната среда – ЗУЧ (VII клас) – 13.02.2024г. с начало 14.00 часаписмен (времетраене – 2 астрономически часа), стая №12

 

 1. Физика и астрономия – ЗУЧ (VII клас) – 14.02.2024г. с начало 14.00 часаписмен (времетраене – 2 астрономически часа), стая №12

 

 1. Английски език – ЗУЧ (VI и VII клас) – 15.02.2024г. с начало 14.00 часа- писмен (времетраене – 90 минути), устен (продължителност – до 30 минути),  стая №12