Вие сте тук

Начало » Училище » История

История

гр. Левски п.к. 5900

ул. "В. Априлов" № 50

Телефони: дирекция - 0650 8 30 17;   счетоводство - 0650 8 20 84

m.gorki_levski@abv.bg

На 22 юли 1961г. Изпълнителният комитет на Окръжен народен съвет – Плевен взема Решение № 370 относно трансформирането на училищата в Плевенски окръг за учебната 1961/1962 година. В него се казва: ИК на ОНС – Плевен, след като разгледа предложението на Началника на отдел “Просвета и култура” относно трансформиранетоCopy_of_Picture_005.JPG на училищата в Плевенски окръг за учебната 1961/1962 година. Реши: 1. Открива ІІІ Основно училище в гр. Левски. Учениците се набират от преразпределението от І и ІІ основни училища тук. И т. н. Учебната 1961/1962 г. в ІІІ ОУ “Максим Горки” започва при екстремални условия – успоредно с учебните занятия вървят и довършителните работи по новата двуетажна училищна сграда. Училищният двор – поляна е осеян със строителни боклуци и всевъзможни изкопи, липсва какъвто и да е училищен инвентар, учебни пособия и помагала. Въпреки това духът на учителския колектив е бодър и борбен. Като директор на училището застава дългогодишната учителка и опитен педагог Цонка Грозданова. Функционално новата училищна сграда отговаря на всички изисквания за съответната архитектура и хигиена. Тя предлага 10 класни стаи, 2 кабинета, просторна занималня и детска градина. За обзавеждането на училището с чинове, катедри, маси, библиотечни шкафове, закачалки отоплителни печки и украса са изразходвани над 7 000 лв., направени са и други разходи по закупуването на учебни пособия по химия, физика, география и физическа култура. Ценна помощ по обогатяването на материалната база на училището оказват редица обществени организации и предприятия (Окръжно търговско предприятие, Птицекланица, ТКЗС). С доброволен труд в благородната акция участват учители и по-големи ученици. Своевременна помощ на учителите оказват и известни личности – господата Борис Крумов, Цветан Цветков, Кирил Неделчев, Крум Драганов и др. Много са темите, които вълнуват ученици, учители и родители през годините. Много са състезанията, конкурсите и олимпиадите, в които участват възпитаниците на училището през почти половин вековната си история. Много са и концертите и другите сценични изяви на учениците. Много са и завоюваните медали по спортните терени. Много са и учителите, които с душа и сърце са воювали, заедно с Copy_of_Picture_023.jpgучениците си, за тези успехи. Орденът “Кирил и Методий” – ІІ степен, с който е удостоено училището през 1989 год. е само едно малко потвърждение за стила и отговорността, с които се работи в това учебно заведение, ръководено последователно от директорите – Цонка Грозданова, Владимир Георгиев, Надка Атанасова, Багрян Йорданов и Даниела Георгиева. В най-новата история на училището ученици, учители, родители и съпричастни на образованието граждани и организации продължават традициите и достигат до нови върхове. В последните години организацията на образованието в ОУ “Максим Горки” е съобразена със съвременните изисквания и потребностите на децата. Изградени са два нови компютърни кабинета, снабдени с Интернет. Организират се много извънкласни форми , някои по национални програми, в които учениците имат възможност да развият способностите си и да намерят поле за изява. Трудът на учениците и усилията на учителската колегия са възнаградени с много отличия и награди, някои от които са: ІІІ място в Национално състезание по футбол “FOX KIDS” (2003 г.); І място в Национално състезание по Информационни технологии за деца (2007 и 2008 г.); Участие в Национална конференция “Училището желана територия за учениците” (2009 г.). Какво е училище „Максим Горки”? То не е само сграда, в която живеят и работят хора. Училището са децата, които растат там с техните желания , вълнения, мечти. Училището са учителите, които се радват на успехите на своите ученици и съпреживяват болките им. Всички тези важни неща изграждат образа на нашето любимо училище и го правят предпочитано и желано от децата и родителите в града ни.