Вие сте тук

Начало » Нормативни документи

Нормативни документи

ФайлРазмер
Файл НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план246.82 KB
PDF icon Закон за народната просвета315.36 KB
PDF icon НАРЕДБА №3 от 30.05.2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност106.32 KB
PDF icon НАРЕДБА №1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователн потребности и/или с хронични заболява344.07 KB
PDF icon НАРЕДБА № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание681.45 KB
PDF icon НАРЕДБА № 2 от 24.04.1997 г. за организирани и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм148.04 KB
PDF icon НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 Г. за документите за системата на народната просвета882.08 KB
PDF icon НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба №4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета186 KB
PDF icon ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета634.65 KB
PDF icon Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебен план139.4 KB
PDF icon НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища154.17 KB