Вие сте тук

Начало » ОУ „Максим Горки“ с пореден опит за интердисциплинарно обучение - STEAM

ОУ „Максим Горки“ с пореден опит за интердисциплинарно обучение - STEAM

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Чрез нея група учители от ОУ „Максим Горки“, гр. Левски, почерпиха от опита на своите европейски колеги относно възможностите, които предлага STEAM обучението. Курсът STEM/STEAM образование - нови граници за иновативни училща, проведен в Соверато, Италия, обогати представите  и направи по-самоуверени и преподавателите,  и ръководството, и учениците в училището.

STEM и STEAM – каква е разликата?

С годините се обособяват два модела на интердисциплинарно обучение – STEM и допълненият STEAM. STEM идва от science (наука), technology (технология), engineering (инженерство) и mathematics (математика). Този подход за учене включва областите на науката, технологиите, инженерството и математиката, като се вземат предвид реалните приложения на дисциплините. STEM философията предлага не само изучаване на конкретни науки, но и развиване на ключови умения на 21. век – изобретателност, решаване на проблеми в екип, комуникативност и предприемачество. Този тип обучение стимулира учениците да бъдат откриватели, както и да правят връзка между теоретичното знание и приложението му в професионална среда.

Въпреки многото си предимства, STEM все пак има един основен недостатък – липсата на фокус върху изкуството. Изкуството и науката винаги са били естествено свързани и е грешка да ги отделяме. Така „А“(от английски: аrts – изкуства) е добавено към STEM, за да се превърне в STEAM. Дизайн, изкуства и философия обогатяват обучението и насочват учениците към творческо мислене, към етика и устойчиви ценности.

Едно от основните предимства на STEM / STEAM подхода е обединяването на отделните предмети в интегрирана учебна програма. Ключовото при STEM / STEAM подхода е, че всички обучителни дейности се базират на намирането на решение на проблеми от реалния свят. И колкото по-рано започнем с основите на STEM / STEAM подхода, толкова по-добре.

След поредица от срещи на педагогическите екипи в ОУ „Максим Горки“ и във връзка с предстоящите любими на всички празници – време, в което разтваряме сърцата си, за да дарим любов и грижа на нуждаещите се –  се роди идеята за осъществяване на общ за училището STEAM проект „СУРВАКИ“. Всички планувани дейности по проекта трябваше да ни отведат до изработване на сурвакници и осъществяване на благотворителен базар за набиране на средства в подкрепа на болно дете от нашето училище. Всички  уроци и занимания бяха документирани и публикувани  в социалните медии и интернет пространството.

Обявихме месец ноември за STEAM месец, а в прогимназиален етап стартирахме със STEAM ден:

5 клас – Тема: Фолклорен празничен календар / комбиниран урок – български език и литература и човекът и природата /.

6 клас – Тема: Традициите на празника Сурваки в различните фолклорни области / комбиниран урок – Компютърно моделиране и информационни технологии и Български език и литература /.

6 клас - Изследователската работа в библиотеката на тема „Жилава дряновица по яка гърбина” /комбиниран урок – български език и литература, история и цивилизации, изобразително изкуство /.

7 клас – Тема: Зимни празници и обичаи по света / комбиниран урок – английски език и география и икономика /.

Учениците се запознаха с мисленето на фолклорния човек, с основите на фолклорния празничен календар на българина, припомниха си знания от предходни години и стартираха своята изследователска работа.  От различни източници те проучиха и систематизираха информация за начините за изработване на сурвакници за Северна България , Добруджа, Южна България, Старозагорско , Родопите, Западна България и Софийско. Допълнителните задачи обогатиха представите на децата за символиката на празника Сурваки; Защо се слага паричка на сурвакницата?; В какво се състои силата на дряновата пръчка?; Кои са най-характерни български благословии свързани с обичая сурвакане; Защо се сурвака?; На каква възраст са децата, които обхождат къщите?; Какви други пръчки, освен дрян, се използват за направа на сурвакници?

Децата откриха, че в редица европейски страни има сходни на българските празници. Интерес у тях предизвика откритието, че в някои райони на Румъния съществува обичай, подобен на българския „Сурваки“, в който сутринта на 31 декември момичетата гадаят за бъдещите си съпрузи, а момчетата, на възраст от 3 до 12 години, обикалят съседските къщи с ябълкови или крушови клонки, пеят коледни песни и пожелават на стопаните здраве и дълголетие. Клонките се режат на 30-ти ноември, Андреевден, и се съхраняват до Нова година, когато трябва да докоснат всеки член на семейството и всеки срещнат.

За да се запознаят с българските народни традиции за обичая Сурваки, седмокласниците получиха задача да разпитат бабите и дядовците си как са се правили сурвакници.

Проучванията ни не спряха до тук. В ОУ „Максим Горки“ гостува етнографът от Регионален исторически музей в гр. Плевен – Миглена Николаева. Беседа помогна на децата да сравнят своите знания, да съпоставят със своите проучвания, което им позволи да са активна страна по време на тази интересна среща.

На следващ етап учениците трябваше да създадат графични модели на сурвакници, които да подпомогнат предстоящия процес на изработване на сурвакници.  В часовете по КМИТ шестокласниците изработиха документи в програмата MS Word, съдържащи текст и графични изображения, които бяха редактирани, форматирани и позиционирани, упражнявайки преподавания материал. С програмата Paint създадоха модели на сурвакница. Петокласниците изработиха своите модели в часовете по изобразително изкуство, а седмокласниците представиха своите видеа и след обработка ги предоставиха на учителите и учениците от начална степен.

            Основната дейност по проект „Сурваки“ беше изработването на традиционни сурвакници с естествени материали. В часовете по технологии и предприемачество, в занимания по интереси, в специално организирани работилници и с помощта на учители, общественици, родители учениците изработиха красиви автентични сурвакници.  

Учениците от ОУ „Максим Горки“ знаят, че финалът  на плануваните дейности по STEAM проект „Сурваки“ ще бъде благотворителен коледен  базар, организиран отново от тях. А гаранция за успеха на всяко събитие е добрата реклама! В урок на тема Как да направя добра реклама? / учебен предмет – български език и литература, ИУЧ / учениците и техният учител обсъдиха колко е важно при обмисляне на проектите за реклама да се потърсят отговорите на въпросите:

 1. Към кого е ориентирана рекламата?
 2. Каква основна цел и какви допълнителни цели искат да постигнат с нея?
 3. Каква е най-подходящата форма на реклама?
 4. Как ще подтикнат към действие потребителите на рекламните им материали?

След много старание и екипна работа седмокласниците представиха своите идеи, бяха избрани най-добрите предложения и в часовете по КМИТ учениците от 7.а и 7.б клас изработиха рекламни материали за предстоящия благотворителен коледен базар "Сурвакници, които променят животи" , с който да съберат средства за лечение на дете от нашето училище.

Как протече проектната дейност при учениците от начален етап:

1.а клас

Технологии и предприемачество

Тема: Материалите около нас –учениците се запознават с различни видове материали и избират материали за изработване на сурвакница.

БЕЛ /ИУЧ/ – Поставя се задача на учениците, заедно с родителите си да потърсят и научат пожелания за сурвакане.

Изобразително изкуство – изработване на проекти за сурвакница.

Родинознание 

Тема: Коледа и Нова година – учениците се запознават с обичаите коледуване и сурвакане в родния край.

Дейности по интереси: Работилница за изработване на сурвакници за благотворителния базар, съвместно с баби на ученици от класа. Запознаване на учениците с видове сурвакници в различните краища на България /баба на ученичка от класа/ .Музика

Тема: Нова година. Сурвакане – децата разучават избрана от тях песен,  „Сурвакари“

Допълнителен час на класа  - посещение в Клуб за хора с увреждания /песни, сурвакане и пожелания/

Предстояща дейност: „Празник на математиката със задачки и сурвачки“ - в сценария са включени забавни задачи, песни и обичаи, свързани с темата на проекта.

1.б клас

Час на класа - Тиха нощ, свята нощ. Работа по STEAM проект . Какво е „Сурваки”? Запознаване с материали от 6 и 7 клас

Родинознание - Коледа и Нова година. Представяне на постер за проучване по STEAM проект „Сурваки“ – „Как се празнува Сурваки в моето семейство и родния край? ”.

Изобразително изкуство – Нарисувай проект за сурвачка.

Музика - "Зимно хоро". Да научим зимна песен.

Технологии и предприемачество – „Как се изработва сурвачка? Какви материали се използват?” 

Занимания по интереси – Работа с родители и деца „Да изработим заедно сурвачки”.

2.б клас

За да направят сурвакници второкласниците имаха поставена задача да проучат какво е характерно за Сурваки.

В часа на класа те четоха и разказваха, онова което са научили пред г-жа Петя Чолакова, главен експерт в отдел „Образование“ към Община Левски. Тя внимателно изслуша всички и след това ги  заинтригува, като им обясни какво символизират материалите, от които се прави сурвачката.

В часовете по изобразително изкуство рисуваха сурвакници, а в занимания по интереси  учениците изработиха сурвакарска книжка, в която по-големите ученици бяха подбрали най-хубавите наричания за празника.

Не пропуснаха да направят краснопис в часа по български език.

В часовете по музика научиха много сурвакарски песни.

Класната стая на „Звънчетата“ от 2.Б. се превърна в работилница за изработване на сурвакници. Заедно - деца, родители и учители направиха автентични сурвакници.

3.а клас

Работата по проект „Сурваки“ започна в часа по изобразително изкуство с изработване на модел на сурвакница. На въпроса как да нарисуват двата кръга, така че да са добре очертани, децата предложиха да се използва шаблон, който да очертаят. Какъв да е шаблонът? Децата предложиха капачки от голяма и малка минерална вода.

В часовете по литература учениците четоха стихотворения за обичая  Сурваки и легенда за сурвакницата, и изгледаха видеата изработени от учениците от 7.клас. В часа по музика разучаваха сурвакарски песни, а в часа по Технологии и предприемачество направиха солено тесто за гевреци, които по-късно използваха за направа на сурвачките.

В часовете по Човек и природа учиха за свойства на веществата, тема свързана е с водата, брашното и солта за тестото.

Родители, ученици и учители се включиха в работилницата за сурвакници.

3.б клас

Работата по този проект се осъществи  в 5 часа, в последната седмица на месец ноември. След като учениците изгледаха презентацията на етнографката,  поканихме в час по четене прабабата на Тони. Тя ни разказа за Коледа и за самия обичай „Сурваки“. Прабабата разказа  вълнуващо за своя живот, а децата я слушаха с интерес и задаваха различни въпроси.

Как си представят своите сурвачки, учениците нарисуваха в час по изобразително изкуство. Подготовката за тяхната изработка продължи в часовете по технологии и предприемачество, в които низаха пуканки и сушени плодове и направиха гевречета от солено тесто. В часовете по музика, учениците научиха песента на Борис Карадимчев – „Сурвакари“.

И най-вълнуващата част от проекта беше изработването на самите сурвакници. В следобедните часове под ръководството на учителите и помощта на родителите бяха направени прекрасните сурвакници. Учениците благодариха на родителите си и ги поздравиха с песента „Сурвакари“.

4. клас

 1. Предварителна подготовка:
 • Проучване в семейството – лист с 5 въпроса.
 • На гости на бабите в клуба на инвалида в града – разказ и беседа.
 • По две деца от клас ходиха при етнографката в трети клас и после разказаха на другите деца.
 • Преди урока по извънкласно четене трябваше да са намерили благопожелания и да ги запишат в листа за проучване.
 1. Комбиниран урок по БЕЛ и ТП /2часа/ - обсъждане на проучването в семейството, рецитиране и четене на благопожеланията и разказ на ученици от посещенията; проект за сурвакница /рисунка/, подготвяне на материали за сурвачките; низане на пуканки, гевречета, сушени плодове.
 1. Занимания по интереси /2 часа/  - гледане на видео на НЧ „Искрици“ „Как се изработват автентични сурвачки от различните краища на България“. Изработване на сурвачките – работихме разделени по екипи от 4-5 деца с родител или учител.

Избрахме деня, в който в гр. Левски грейнаха коледните светлини, за да реализираме нашия благотворителен базар. Със съдействието на Община Левски и НЧ „Георги Парцалев“ обособихме красив коледен щанд и благодарение на усилията на всички учители и ученици, на осъществената информационна и рекламна кампания, на ангажираността и отзивчивостта на родителите на нашите ученици и добрите сърца на цялата общественост, можем да се похвалим с огромен успех. Бяха продадени всички изработени сурвакници и събрана сумата от 2060 лева.

С вяра в доброто и надежда за усмихнато бъдеще за Вили и в навечерието на най-светлите празници ученическият съвет при ОУ „М. Горки“ дари събраната  сума на семейство Велеви!

А за нас останаха удовлетворението от добре свършената работа, многото положителни емоции, удоволствието от съвместната педагогическа дейност, от присъствието на родителите в класните ни стаи, от съпричастността на гражданите на община Левски. Вярваме, че образованието трябва да бъде ориентирано към справянето с реални проблеми, да дава знания и умения, които превръщат учениците ни в обществено ангажирани личности и развиват у тях устойчиви ценности, да провокира и запазва любопитството на децата към големия свят. Макар и скромен, опитът ни показва, че STEAM обучението е правилната крачка в тази посока.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100027690113030 - Facebook страница на проект "Училище на 21-ви век"