Полезни връзки

 
Специализиран сайт за образование
Специализиран сайт за учители
Общообразователен интернет портал - основен възел в "българската национална мрежа от знания"

Вие сте тук

Начало » Графици » Приемни дни учители

Приемни дни на класните ръководители

Основно училище „Максим Горки” – гр. Левски

                  

 Г  Р  А  Ф  И  К 

НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСА ПРЕЗ I СРОК

ОТ  ОУ “М. ГОРКИ” НА УЧЕБНАТА 2017 / 2018 година

 

 

Трите имена

Ден седмицата

1 час

от

1

Снежанка Иванова Георгиева

четвъртък

12.10-12.55

2

Силвия  Андреева Чолакова

четвъртък

12.10-12.55

3

Лили Руменова Иванова

вторник

12.10-12.55

4

Даринка Григорова Ангелова

понеделник

12.10-12.55

5

Гюлчирай Мустафова Рюстемова

понеделник

12.30-13.15

6

Камелия Неделчева Григорова

понеделник

12.30-13.15

7

Галина Богданова Кирилова

четвъртък

12.30-13.15

8

Снежина Христова Василева

четвъртък

12.30-13.15

9

Галя Иванова Върбанова

четвъртък

13.10-13.55

10

Борислав Крумов Цанов

понеделник

13.10-13.55

11

Теменужка Иванова Янева

вторник

13.10-13.55

12

Валентина Симеонова Иванова

понеделник

13.10-13.55

13

Гергана Величкова Цонева

понеделник

13.10-13.55

14

Славка Ленкова Бориславова

понеделник

13.10-13.55