Основно училище „Максим Горки” в град Левски,(ул. Васил Априлов" № 50), област Плевен е общинско училище за ученици от първи до седми клас. В него се обучават около 350 ученици в самостоятелни (несляти) паралелки.  
Наред със задължителната подготовка, училището предлага на учениците обучение по интереси в областта на информационните технологии, чуждите езици - английски и немски, математиката, гражданското образование, музикално-сценичното изкуство, спорта и други. Тази подготовка осигурява добра реализация на възпитаниците му при продължаване на образованието в профилирани и други училища.  

Вълнуваща среща между децата от първа група при ДГ „Локомотив“ и първокласниците от ОУ „М. Горки“, гр. Левски се състоя на 25.11.2022г. по повод Национална седмица на четенето.

Г-жа В. Ненкова и г-жа Сл. Димитрова отправиха покана към своите бивши възпитаници, сега първокласници, да посетят любимата детска градина, за да се запознаят с по-малките им ученици и да ги въведат в чудния свят на книгите.

С настъпването на есента, за никого не е тайна, че броят на негативните постъпки на децата и учениците се увеличава. С цел превенция над това явление ОУ "Максим Горки" град Левски, взе участие в инициатива "Световната седмица без насилие и агресия в училище" в периода от 19 до 25 ноември. Това вдъхнови нашите възпитаници от прогимназиален етап да изработят тематични табла, които представиха пред по-малките ученици. Тази чудесна идея се  осъществи с помощта на класните ръководители и ученическия съвет при училището.

По традиция в навечерието на 1 ноември – Денят на народните будители ученици и учители от Основно училище „Максим Горки“ – гр. Левски  се включиха в масов крос.

Кросът, посветен на този ден, е малко по-различен. Не просто каляване на тялото, но и каляване на духа. След изморителното бягане, учениците бяха изправени пред предизвикателни игри. Всяка паралелка откриваше лика на народен будител от миналото и пред всички ученици разкриваха с какво той е допринесъл за съхраняването на българския дух, език, бит и култура.

Страници