Основно училище „Максим Горки” в град Левски,(ул. Васил Априлов" № 50), област Плевен е общинско училище за ученици от първи до седми клас. В него се обучават около 350 ученици в самостоятелни (несляти) паралелки.  
Наред със задължителната подготовка, училището предлага на учениците обучение по интереси в областта на информационните технологии, чуждите езици - английски и немски, математиката, гражданското образование, музикално-сценичното изкуство, спорта и други. Тази подготовка осигурява добра реализация на възпитаниците му при продължаване на образованието в профилирани и други училища.  

Има особени дни, в нашия календар, дни, изпълнени с повече дух, с повече вяра, с повече надежда. Когато кръвта трепти, зазвънява, бушува се, за да напомни за онази свята връзка с миналото, с предците, с величието и славата на Родината!

В навечерието на един от най-светлите ни празници – Деня на народните будители – и в духа на своите традиции ОУ „Максим Горки“ отдаде почит на духовниците и книжовниците, вградили своя талант и дело в строителството на съвременна България.

Когато децата се радват, душата сияе!

Страници