Основно училище „Максим Горки” в град Левски,(ул. Васил Априлов" № 50), област Плевен е общинско училище за ученици от първи до седми клас. В него се обучават около 350 ученици в самостоятелни (несляти) паралелки.  
Наред със задължителната подготовка, училището предлага на учениците обучение по интереси в областта на информационните технологии, чуждите езици - английски и немски, математиката, гражданското образование, музикално-сценичното изкуство, спорта и други. Тази подготовка осигурява добра реализация на възпитаниците му при продължаване на образованието в профилирани и други училища.  

Участие на учениците от ОУ "Максим Горки", гр. Левски винициативата на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ - Пловдив, за отбелязване на 150 години от гибелта на Васил Левски, която се предвижда на 17 февруари 2023 г.

Страници