„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Чрез нея група учители от ОУ „Максим Горки“, гр. Левски, почерпиха от опита на своите европейски колеги относно възможностите, които предлага STEAM обучението. Курсът STEM/STEAM образование - нови граници за иновативни училща, проведен в Соверато, Италия, обогати представите  и направи по-самоуверени и преподавателите,  и ръководството, и учениците в училището.

STEM и STEAM – каква е разликата?

Очакване, вълнения, емоции, овладяване на трудните задачи, та дори и малко детски сълзи преживяха децата, които участваха в тазгодишното Национално Коледно математическо състезание под егидата на СМБ.
По традиция то се проведе в цялата страна на 10.12. от 10:00 и в него участваха и ученици от първи до седми  клас от ОУ „М. Горки“.

Страници