Вие сте тук

Начало » График изпити самостоятелна форма на обучение - септември 2020

График изпити самостоятелна форма на обучение - септември 2020

ГРАФИК

 

на изпитите за определяне на годишна оценка по учебни предмети за ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение в ОУ “М. Горки” – Левски за учебната 2019/2020г., както следва:

 

  1. Физика и астрономия – ЗУЧ (VII клас)  – 03.09.2020 г. с начало 10.00 часаписмен, (времетраене – 2 часа), стая № 1

 

  1. Биология и опазване на околната среда – ЗУЧ (VII клас)  – 03.09.2020 г. – писмен с начало 10.00 часа, (времетраене – 2 астрономически часа), стая №1

 

 ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА

Директор на ОУ”Максим Горки” - гр. Левски