Вие сте тук

Начало » График изпити за ученици от самостоятелна форма на обучение 2019-2020

График изпити за ученици от самостоятелна форма на обучение 2019-2020

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ

ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ, УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

 

 1. Музика – ИУЧ (V, VI и VII клас)– 28.01.2020 г. – начало 13.30, писмен (времетраене – до 90 минути), практически (продължителност – до 90 минути), стая №7

 

 1. Физическо възпитание и спорт- ИУЧ (V, VI и VII клас) – 29.01.2020г. с начало 13.30 часа –практически (времетраене до 3 астрономически часа), физкултурен салон

 

 1. Изобразително изкуство– ИУЧ (VI и VII клас) – 30.01.2020 г. – начало 13.30, писмен (времетраене – до 90 минути), практически (продължителност – до 90 минути) – стая № 7

 

 1. История и цивилизации – ЗУЧ (V, VI и VII клас) – 03.02.2020 г. с начало 13.30 часаписмен, (времетраене – 2 астрономически часа), стая №7

 

 1. Технологии и предприемачество ЗУЧ (V, VI и VII клас)– 06.02.2020 г.  начало 13.30 часа, писмен (времетраене – до 90 минути), практически (продължителност – до 90 минути)  стая №7

 

 1. Български език и литература – ЗУЧ (VI и VII клас)– 10.02.2019 г. с начало 13.30 часа – писмен, (времетраене – 2 астрономически часа)  стая № 7

 

 1. Английски език – ЗУЧ (V, VI и VII клас) )– 11.02.2020 г. – начало 13.30 часа- писмен (времетраене – 90 минути), устен (продължителност – до 30 минути),  стая №7

 

 1. Информационни технологии– ЗУЧ (V, VI и VII клас) – 12. 02.2020 г. – начало 13.30 часа, писмен (времетраене – до 90 минути), практически (продължителност – до 90 минути), стая № 11

 

 1. Математика– ЗУЧ (VI и VII клас) – 13.02.2020 г. – писмен с начало 13.30 часа, (времетраене  VI– 2 астрономически часа), стая № 7

 

 1. Физика и астрономия – ЗУЧ (VII клас)  – 17.02.2020 г. – писмен с начало 13.30 часа, (времетраене – 2 часа), стая № 7

 

 

 1. Човекът и природата – ЗУЧ (VI клас)– 17.02.2020 г. – писмен с начало 13.30 часа, (времетраене VI клас– 2 астрономически часа), стая №7

 

 1. Химия и опазване на околната среда – ЗУЧ (VII клас)  – 18.02.2020 г. с начало 13.30 часаписмен, (времетраене – 2 часа), стая № 7

 

 1. Биология и опазване на околната среда – ЗУЧ (VII клас)  – 19.02.2020 г. с начало 13.30 часаписмен, (времетраене – 2 часа), стая № 11

 

 1. Музика – ЗУЧ (V, VI и VII клас) – 20.02.2020 г.  начало 13.30 часа, писмен (времетраене – до 90 минути), практически (продължителност – 90 минути)стая №7

 

 1. Изобразително изкуство– ЗУЧ (VI  и VII клас) – 24.02.2020 г. – начало 13.30 часа  писмен (времетраене – до 90 минути), практически (продължителност – до 90 минути), стая №7

 

 1. Физическо възпитание и спорт- ЗУЧ (V, VI и VII клас) – 25.02.2020г. с начало 13.30 часа –практически (времетраене до 3 астрономически часа), физкултурен салон

 

 1. География и икономика – ЗУЧ (VI и VII клас)  – 26.02.2020 г. с начало 13.30 часаписмен, (времетраене – 2 астрономически  часа), стая № 11