Вие сте тук

Начало » ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ИЗПИТНА СЕСИЯ - МАРТ, УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ИЗПИТНА СЕСИЯ - МАРТ, УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

1.       Музика – ЗУЧ (I клас),  практически (продължителност – 60 минути)  – 16.03.2020г.  начало 13.30, стая №7

 

2.       Изобразително изкуство– ЗУЧ (I клас), практически  (продължителност – 60 минути)– 17.03.2020 г. – начало 13.30, стая №1

 

3.       Физическо възпитание и спорт- ЗУЧ (I клас) – практически (времетраене - 60 минути)  – 18.03.2020 г.  начало 13.30 часа, физкултурен салон

4.      Технологии и предприемачество ЗУЧ (I клас), практически (продължителност –  60 минути), 19.03.2020 г.  начало 13.30 часа  стая №11.       Музика – ЗУЧ (I клас),  практически (продължителност – 60 минути)  – 16.03.2020г.  начало 13.30, стая №7