Вие сте тук

Начало » Little Dreamers Drama Club

Little Dreamers Drama Club

От началото на учебната 2009 – 2010 година, учениците от 5б клас, изучаващи английски език в СИП – Английски език, работят по проект E-Drama „Beauty and the Beast”. Това е мeждународен образователен проект, част от дейността eTwinning (виртуална общност на европейски училища, част от секторната програма Коменски, която предоставя възможност за сътрудничество на учители от цяла Европа и реализация на партньорски проекти посредством Интернет). Проектът включва партньори от пет европейски страни Словения, Турция, Румъния, Гърция и България и е с работен език английски език. Целта на проекта е училищата - партньори да подготвят училищна пиеса и представят своята версия на останалите. Освен това, пиесата ще бъде представена...

 
и пред останалите ученици в училището и те ще трябва да извършват различни дейности свързани с нея (рисунки, тематично училищно списание и др.) В края на проекта, ще бъде подготвена голяма изложба със снимков материал и от другите участници.
Досега са извършени следните дейности:
1.       Представяне на страните – участнички
2.       Име и лого на театралната трупа
3.       Изработване на информационни слайдове за всеки един от участниците и включването им в презентация.
4.       Представяне на героите от приказката „Красавицата и звяра” и изработване на сценарий.
5.       Гледане на на анимационния филм „Красавицата и звяра” и дискутиране на разликите между него и приказката.
6.       Избор на предпочитана сцена от сценария и представянето й пред останалите.