Вие сте тук

Начало » Обучения

Обучения

 

Тема Стратегии за ефективно взаимодействие между учители - ученици - родители. Модели за мирно разрешаване на конфликти в триадата. Ролята на емоционалната интелигентност за преодоляване на конфликти. Изграждане на позитивна атмосфера в класната стая и извън нея
Място  
Период 14.05 - 15.05.2022 г.
Начален и краен час 9.00 - 17.30
Наименование на обучителната организация ЧР "Рефлекс" ЕООД
Брой педагогически специалисти 24