Вие сте тук

Начало » Отличия за учители от ОУ "Максим Горки" - гр.Левски

Отличия за учители от ОУ "Максим Горки" - гр.Левски

Славка Ленкова и Боряна Ангелова, старши учители в ОУ "Максим Горки",  получиха Специалната награда на Фондация „Устойчиво развитие  за България“ на  Десетия международен конкурс "Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) - за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците - 2023 г ,  организиран от СБУ съвместно с Министерството на образованието и науката. Конкурсът тази година бе на тема „Единство на образователния и възпитателния процес за формиране на хуманна ценностна система и подкрепяща среда“. В раздел „Добри практики“, проведени в реална или в онлайн среда, от разстояние, категория Извънкласни дейности – І – ХІІ клас, те представиха проекта "Неизпратени писма", реализиран с ученици от втори и шести клас. Конкурсът се проведе в периода от 23 – 28 август 2023 г. в Комплекс Лагуни – к.к. Албена.