Вие сте тук

Начало » Резултати от общински кръг на национална олимпиада по Математика - 12.12.2021 г.

Резултати от общински кръг на национална олимпиада по Математика - 12.12.2021 г.

Населено място

Училище

Клас

Точки

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

4-1

IV

6

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

4-2

IV

5

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

4-3

IV

0

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

4-4

IV

6

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

4-5

IV

7,5

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

4-6

IV

1

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

4-7

IV

3,5

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

4-8

IV

7,5

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

4-9

IV

5,5

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

4-10

IV

10

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

4-11

IV

4,5

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

4-12

IV

7,25

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

4-13

IV

5

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

4-14

IV

8,5

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

5-1

V

17

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

5-2

V

5

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

5-3

V

17

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

5-4

V

4,5

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

5-5

V

11

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

6-1

VI

3

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

6-2

VI

5

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

6-3

VI

8,5

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

6-4

VI

3,5

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

6-5

VI

6,5

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

6-6

VI

0

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

7-1

VII

0

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

7-2

VII

1,75

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

7-3

VII

0

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

7-4

VII

0,75

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

7-5

VII

0

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

7-6

VII

0,75

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

7-7

VII

0,75

Гр. Левски

ОУ”М. Горки”

7-8

VII

0