Вие сте тук

Начало » С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с училищен план-прием на ученици в 1 клас за учебната 2020/2021 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с училищен план-прием на ученици в 1 клас за учебната 2020/2021 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с  училищен  план-прием на ученици в  1 клас за учебната 2020/2021 година

 

Всички  подадени в Основно училище „Максим Горки“ – гр. Левски заявления за класиране на ученици за 1 клас на учебната 2020/2021 година са одобрени.

Записването се извършва в срок  до 08.06.2020 г. вкл. след представяне на  оригиналното удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или в училище.

Броят на свободните места ще бъде обявен на 09.06.2020 г. до 17,30 часа.

ТЕЗИ, КОИТО НЕ СА УСПЕЛИ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МАКСИМ  ГОРКИ“ – ГР. ЛЕВСКИ, МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ТОВА И СЕГА, КАТО  ПОДАДАТ НЕОБХОДИМИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ОРИГИНАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА.

 

 

ОТ ДИРЕКТОРА

НА ОУ„М. ГОРКИ“-

ГР. ЛЕВСКИ

ФайлРазмер
Файл sobshchenie_1_klas.docx14.36 KB