Вие сте тук

Начало » С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с училищен план-прием на ученици в 1 клас за учебната 2020/2021 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с училищен план-прием на ученици в 1 клас за учебната 2020/2021 година

След първо класиране свободните места в първи клас за учебната 2020/2021 година са  6.

ТЕЗИ РОДИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДЕЦАТА ИМ ДА СЕ ОБУЧАВАТ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МАКСИМ ГОРКИ“ – ГР. ЛЕВСКИ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ТОВА, КАТО ПОДАДАТ НЕОБХОДИМИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ОРИГИНАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ДО  14.09.2020 Г.  ВКЛ.

 

 

ОТ ДИРЕКТОРА

 

НА ОУ„М. ГОРКИ“-

 

ГР. ЛЕВСКИ