Вие сте тук

Начало » СЪОБЩЕНИЕ във връзка с училищен план-прием на ученици в 1 клас за учебната 2020/2021 година

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с училищен план-прием на ученици в 1 клас за учебната 2020/2021 година

Към дата 03.07.2020 г.  - 1 свободно място за първи клас.

ТЕЗИ РОДИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДЕЦАТА ИМ ДА СЕ ОБУЧАВАТ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МАКСИМ ГОРКИ“ – ГР. ЛЕВСКИ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ТОВА, КАТО ПОДАДАТ НЕОБХОДИМИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ОРИГИНАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ДО  14.09.2020 Г.  ВКЛ.

 

ОТ ДИРЕКТОРА

 НА ОУ„М. ГОРКИ“-

 ГР. ЛЕВСКИ